Tussentijdse ALV Go Club Utrecht

Op maandagavond 26-9-2022 heeft er binnen de GO Club Utrecht (GCU) een tussentijdse algemene ledenvergadering (ALV) plaatst gevonden. Reden tot deze vergadering is de speel locatie en avond.
De partij die de catering verzorgt, als de partij waar wij van verhuren binnen het Nederlands Denksport Centrum (NDC) Utrecht hebben namelijk aangegeven dat het niet meer haalbaar is dat wij de speelavond houden op de maandag. De reden is dat de GCU de enige club nog is op de maandagavond binnen het NDC. Verder staat het pand deze avond leeg. Tot 1 januari kunnen wij op de maandagavond aanwezig blijven binnen het NDC, daarna is ons gevraagd door het NDC om naar een andere speelavond te gaan.

Onder de leden is een enquête gehouden over hun voorkeuren voor de nieuwe situatie. Keuzes die hierin gemaakt konden worden was op welke dagen de leden het liefst spelen en of het NDC als locatie gehouden kan worden, of dat het bestuur op zoek moet naar een nieuwe locatie. Hieruit kwam duidelijk de maandag en dinsdag naar voren als beste speeldag en blijven bij het NDC als grote voorkeur.

Met deze informatie is de ALV volgende stemming voorgelegd aan de leden:
Keuze A: Overgaan naar dinsdag in NDC
Keuze B: Nog niet kiezen, maar eerst nader onderzoeken naar alternatieve locaties op maandagavond

De resultaten waren als volgt:
Keuze A: 100% voorkeur van alle aanwezige lenden
Keuze B: 0% voorkeur

Daarmee gaat het GCU vanaf het nieuwe kalenderjaar over op de dinsdagavond als clubavond binnen het NDC. De tijden blijven verder hetzelfde.