ALV 14 december ’20

Beste leden Goclub Utrecht,

Op maandag 14 december houden we onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Vergaderstukken vind je bij deze mail. We zullen dit jaar voor de vergadering vanwege de Covid-situatie online bij elkaar komen. Een linkje voor de online vergadering zal ik kort van tevoren rondsturen.

Zoals in een eerdere aankondiging voorgesteld starten we om 19:30, zodat we na afloop een avond clubcompetitie kunnen spelen. Als iemand serieus bezwaar heeft tegen het vroege tijdstip zullen we alsnog om 20:15 vergaderen. Ik heb tot nu toe geen bezwaar gehoord.

De agenda is een voorlopige agenda. Ieder die punten wil aandragen kan deze bij ons melden maar omdat we online vergaderen zou ik ingewikkelde discussies willen vermijden en ons zoveel mogelijk beperken tot de formele jaarafsluiting. Dit slechts als indicatie want het is natuurlijk ieders recht om zaken ter bespreking aan te dragen.

Tot op de ALV, en eerst natuurlijk nog morgen een gewone clubavond! 

Met hartelijke groet,

Het bestuur,

Mirjam, Matthijs, Huib, Gérold

Comments are closed.