Uitkomst ALV 18 december 2017

Op 18 december 2017 hebben we een extra algemene ledenvergadering gehouden, waarop onder andere de financiële situatie van de Go club besproken is. De belangrijkste uitkomsten zijn dat de vergadering heeft ingestemd met het voorstel van het bestuur om de contributie te verhogen, en dat we besloten hebben om voorlopig wel wekelijks te blijven spelen in het NDC.

De concept notulen en de afrekening over 2017 zijn intussen aan alle leden rondgestuurd.

Comments are closed.