Agenda en stukken voor ALV op 18 december

Best lid van de Utrechtse go club,

Net als veel andere verenigingen, heeft onze go club zijn zorgen. We zien dat er een afnemend aantal actieve leden op de maandagavond komt, en dat er minder nieuwe leden (met name, studenten en jongeren) blijvend bijkomen. Onze speellocatie bij Den Hommel is relatief prijzig gezien ons ledenaantal, en is wellicht door de ligging buiten het centrum/OV/Uithof/… minder aantrekkelijk.

Al meerdere jaren is op ALV’s gesproken dat we actie zouden moeten ondernemen. Dat gaat in sommige opzichten goed, wat te zien is aan de nieuwe toernooi-locatie bij Het Huis Utrecht, of veel belangstellenden bij de Albert Heijn sportactie. Maar netto kalft het ledenaantal gestaag af, en daarmee de financien. We zitten zogezegd als club in een te ruim jasje.

Gelukkig is er nog tijd en ruimte om dit te veranderen, maar als bestuur vinden we dat dit wel in 2018 moet gebeuren om niet in (met name financiele) problemen te komen!

We willen graag met zoveel mogelijk leden bespreken hoe we deze verandering(en) kunnen vormgeven of inzetten. Er zijn meerdere opties, bijvoorbeeld het (tijdelijk) verhogen van contributie; het actief zoeken naar een andere speellocatie; minder speelavonden; of samengaan met een andere kleine denksportvereniging of -club. Als bestuur hebben we hier ideeen over (zie daarvoor de punten op de agenda), maar we kunnen en willen dit niet alleen doen.

We hopen daarom dat er veel leden kunnen komen op maandag 18 december, 20:00 uur, in onze speelzaal in Den Hommel. Ook (zelf!) minder actieve leden hopen we te begroeten. Zo kunnen we bespreken hoe we kunnen blijven go-spelen in Utrecht.

Hier vinden jullie de documenten die horen bij deze ALV:

Vriendelijke groet,
het bestuur, Huib, Mirjam, Douwe vd V.

Comments are closed.