Extra algemene ledenvergadering 18 december 2017

Hallo allemaal,

Ingegeven door de financiële situatie van de Utrechtse Go Club, wil het bestuur op maandag 18 december 2017, om 20:15 een extra algemene ledenvergadering beleggen.

De volgende agendapunten zullen in elk geval aan de orde komen:

 1. Financiële situatie, vaststelling contributie 2018.
  De NedGoBond verhoogt de contributie met 1 euro.
  Het bestuur stelt voor om de contributie voor de Utrechtse Go club
  te verhogen met EUR 4,50 voor studentleden en EUR 6.50 voor normale leden.
  De totale verhoging wordt dan EUR 5,50 / EUR 7,50.
 2. Speel locatie. Het NDC is relatief prijzig, en de ruimte is ook groot
  in verhouding tot het aantal actieve leden.
  Het bestuur wil opties bespreken, bijvoorbeeld uitkijken naar een
  andere speellocatie of minder speelavonden in het NDC.
 3. Bestuurssamenstelling.
  Het bestuur is nog steeds op zoek naar een voorzitter, en Douwe
  heeft aangegeven te willen aftreden. We zijn dus
  per direct op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden.

De stukken horende bij deze ALV (volledige agenda, verslag voorgaande ALV van 22 mei 2017, financiele afrekening 2017 en concept-begroting 2018) zullen komende week worden rondgestuurd en op de website beschikbaar gemaakt worden. Bij deze wil het bestuur jullie allen van harte uitnodigen voor deze ledenvergadering en verzoeken zoveel mogelijk aanwezig te zijn op maandagavond 18 december.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Utrechtse Go Club,

Mirjam

Comments are closed.