Bericht vanuit het bestuur

Beste leden,

Onlangs is het bestuur (Webmaster Mirjam, Secretaris Douwe v V en Voorzitter Huib) bijeen gekomen om een aantal zaken te bespreken, zodat wij jullie ook volgend jaar weer massaal mogen begroeten op onze clubavonden en aanverwante activiteiten (NGC, AIGT, DGT, UGT).

Van de bestuursvergadering zelf wordt uiteraard verslag opgemaakt en zal t.z.t. op de site gepubliceerd worden.

Ik geef hier enkele highlights die gewoon geen uitstel van vermelding dulden:

We blijven voorlopig in het NDC spelen. Het bestuur volgt alle ontwikkelingen met betrekking tot mogelijke andere speellocatie(s) nauwkeurig en zal daar waar mogelijkheden zijn met goede voorstellen komen om dit tere onderwerp, zoals betaalbare parkeerplaatsen en betaalbare consumpties/zaalhuur vs adequate contributiebijdrage, tijdig bij jullie aan de orde stellen.

Ook aanwas van nieuwe leden zoals jeugd en studenten, maar ook benadering van oud-leden staan hoog op onze agenda, de komende maanden. Onze toekomst als Go-club heeft ons aller aandacht nodig. In dit kader wil ik jullie gaarne wijzen op een bijzondere activiteit, namelijk de AH-sportweken in samenwerking met NOCNSF. Dinsdag 4 juli stond in alle landelijke dagbladen een nieuwsbericht, waarin hierover enige uitleg werd gegeven. Binnenkort kun je hier meer over lezen op onze eigen website en op die van AHsportactie.nl

Met deze actie willen AH en NOCNSF sportbonden en vooral de sportclubs van allerlei pluimage een kans bieden (vele) nieuwe leden aan zich te binden door gratis lessen te geven/aan te bieden. Dit deden wij al gratis maar het extra is dat AH met een speciale spaarzegel actie hier ondersteuning aan wil geven. Lees zo meteen alles maar na op onze website of op die van de Gobond.

Tenslotte onze begroting. Voor het tweede opvolgende jaar kijken we tegen een gat in de begroting aan van €650,=. Hoewel we wel wat vetreserve hebben opgebouwd de afgelopen jaren, toch begrijpt iedereen ook wel dat dit niet kan. Hier moet een einde aankomen. Op de volgende Algemene Leden Vergadering in 2018 moet dit tekort zijn verdwenen. Linksom of rechtsom. Rechtdoor is gewoon een NoGo weg.

Comments are closed.