Nieuwe contributie voor 2016

Beste leden van de Utrechtse Goclub,

deze email gaat over de contributie voor 2016. Wil je, zo snel mogelijk maar liefst voor vrijdag 28 november, een antwoord sturen naar de clubsecretaris (‘reply’ op deze email)? Lees door voor details. Bedankt!
Vergeleken met vorige jaren verandert de contributie-inning. Dit komt omdat de Nederlandse Go Bond de contributie op een eerder tijdstip dan vorige jaren wil ontvangen, om zo hun administratie beter op orde te krijgen en te houden. In plaats van ongeveer maart 2016, moet de utrechtse club nu de NGoB contributie voor 31 december 2015 overmaken. Op 3 (drie!) december moet ik doorgeven welke leden in 2016 lid zullen zijn, en voor diegenen moeten we als club de NGoB contributie overmaken. Dat is stricter dan het voorheen was.

Ik ga er vanuit dat je komend jaar ook lid wilt blijven van de Utrechtse goclub (en, daaruit voortvloeiend, van de NGoB).

Als je GEEN lid meer wilt zijn, hoor ik dat graag voor 28 november van je.

Als je WEL lid wilt blijven, hoor ik dat ook graag! Wil je me vertellen of je als Seniorlid, Internet-lid, of studentlid van de NGoB ingeschreven wilt worden.
De contributie voor de Utrechtse goclub is 47,50 euro. De NGoB contributie is verhoogd met 5 euro ten opzichte van vorig jaar, en is afhankelijk van het soort lidmaatschap.
De totale contributie wordt voor 2016:
1. Senior-lid: 82,50 euro  (waarvan 47,50 euro utrechtse goclub, 35 euro NGoB), inclusief papieren NGoB  jaarboek
2. Internet-lid: 72,50 euro (waarvan 47,50 euro utrechtse goclub, 25 euro NGoB), NGoB jaarboek als .pdf
3. Student-lid: 67,50 euro (waarvan 47,50 euro utrechtse goclub, 20 euro NGoB). Bewijs van inschrijving bij onderwijsinstelling nodig.
4. Jeugd-lid: 50,– euro (waarvan 47,50 euro utrechtse goclub, 12,50 euro NGoB). Onder de 18 jaar.
De contributie kan je overmaken op het volgende rekeningnummer. Wil je aangeven dat dit tbv de contributie 2016 is?

Rekeningnummer: 6808419 ten name van de Utrechtse Goclub
IBAN: NL61INGB0006808419
BIC: INGBNL2A
Banknaam: ING BANK NV
Bedankt voor je medewerking, en voor het mij laten weten voor wat voor type lidmaatschap je ingeschreven wilt zijn bij de NGoB!
Met vriendelijke go-groet,
-douwe van der veen,
-huib olij
Comments are closed.